Časté otázky

Ďakujeme, že ste si vybrali našu autopožičovňu Autá Košice
Nižšie zodpovieme pár najčastejšie sa opakujúcich otázok a informácií.

Základné parametre prenájmu vozidla

Základné parametre prenájmu

 • základná územná platnosť prenájmu vozidla: Slovenská republika
 • rozšírená územná platnosť prenájmu vozidla: Slovenská republika + okolité štáty EÚ + všetky ostatné štáty EÚ (vybrané vozidlá)
 • povinné zmluvné poistenie: áno, v cene vozidla
 • diaľničná známka SR: áno, v cene vozidla
 • počet km do 20 dní prenájmu v cene: 300km/deň
 • počet km od 21 dní prenájmu v cene: 200km/deň
 • vopred nahlásené kilometre nad stanovený limit: 0,15€/1km
 • vopred nenahlásené kilometre a prejazdené nad stanovený limit: 0,20€/1km
 • minimálna výška vratného depozitu: od 300€
 • havarijné poistenie: ak vozidlo aktuálne nemá, možnosť dopoistiť si
 • kniha jázd: možnosť vyžiadať si
 • v cenníku pri vozidlách sú uvádzané ceny: bez DPH

Pred prenájmom vozidla

 1. Ceny za prenájom uvedené na našej stránke sú orientačné. Ku každému prenájmu pristupujeme individuálne. Nechajte si naceniť svoj
  prenájom telefonicky, mailom alebo cez kontaktný formulár. Je to ZADARMO.
 2. Prenájom vozidla a vratný depozit sa u nás platí vopred - pred prenájmom vozidla.
 3. Pevná rezervácia vozidla je možná iba po zaplatený rezervačnej zálohy (hotovosť, účet).
 4. Všetky naše vozidlá sú pravidelne kontrolované, servisované, čisté a vydezinfikované pred každým prenájmom.
 5. V cene každého vozidla je: PZP, slovenská diaľničná známka, asistenčné služby vrámci SR, aktuálne sezónne prezutie, online pomoc a
  telefonická podpora 24/7.
 6. Vozidlá sa vydávajú a preberajú na našej hlavnej pobočke, po dohode však vieme vozidlo pristaviť kdekoľvek vrámci SR.
 7. Štandardný otvárací čas je uvedený na našej stránke, po dohode vieme vydať a prevziať vozidlo kedykoľvek.
 8. Vozidlá sa môžu pohybovať po SR ale aj celej EÚ, je to však potrebné nahlásiť pri rezervácii vozidla.
 9. Typ vozidla a teda aj individuálna cena vozidla sa určuje aj podľa destinácie a povahy prenájmu vozidla.
 10. Vo všetkých vozidlách je prísny zákaz fajčiť.

Rezervácia vozidla

 1. Pevnú rezerváciu vozidla je možné vykonať iba zaplatením rezervačnej zálohy (v hotovosti / kartou u nás na pobočke / online platbou
  zálohovej faktúry / online rezerváciou v eshope a zaplatením cez internet banking).
 2. Po zaplatení rezervačnej zálohy je vozidlo pevne zarezervované na požadovaný termín. Rezervačná záloha je po zaplatení nevratná.
Storno poplatok za zrušenie rezervácie vozidla
viac ako 3 mesiace do začiatku prenájmu: 0% storno poplatok za zrušenie rezervácie
3 - 2 mesiace do začiatku prenájmu: 10% storno poplatok za zrušenie rezervácie
2 - 1 mesiac do začiatku prenájmu: 30% storno poplatok za zrušenie rezervácie
30 - 20 dní do začiatku prenájmu: 50% storno poplatok za zrušenie rezervácie
19 - 8 dní do začiatku prenájmu: 70% storno poplatok za zrušenie rezervácie
7 - 0 dní do začiatku prenájmu: 100% storno poplatok za zrušenie rezervácie
 1. Individuálne prevzatie alebo vrátenie vozidla (termín alebo miesto) je potrebné nahlásiť ešte pred rezerváciou vozidla (aby bol údaj
  zaznamenaný v rezervácii). Po rezervácii alebo počas prenájmu je možné meniť čas a miesto vrátenia vozidla iba po vzájomnej dohode.
 2. Vozidlo nemusí prevziať rovnaká osoba, aká robí rezerváciu, len je potrebné preberajúcu osobu vopred nahlásiť.
 3. V prípade, ak budú na vozidle viacerí vodiči, je potrebné ich nahlásiť. Neúčtujeme poplatok za ďalšieho vodiča.
 4. Pri rezervácii vozidla je potrebné nahlásiť jazdu mimo územia SR.
Rezerváciu, prenájom alebo vratný depozit viete u nás zaplatiť platobnými kartami a online bezkontaktnými platobnými službami
ako Apple Pay alebo Google Pay. Akceptujeme aj kreditné karty Diners Club.

Prijímame platby v kryptomene

Ak máte záujem o prepočet platby do kryptomeny, dajte nám prosím vedieť.

Prevzatie vozidla pred prenájmom

 1. Vozidlá sa štandardne a bez poplatku preberajú a vracajú na hlavnej pobočke v Košiciach.
 2. Vozidlo stále odovzdávame čisté, vydezinfikované a skontrolované. Všetky prevádzková kvapaliny sú doplnené do maxima.
 3. Akékoľvek zmeny oproti rezervácii vozidla je potrebné nahlásiť ešte pred prebratím vozidla.
 4. Každé vozidlo je pred prenájom skontrolované.
 5. Každému vozidlu pred prevzatím je vyhotovená fotodokumentácia, ktorá obsahuje aktuáne fotografie vozidla vrátane poškodení.
 6. Vozidlá štandardne obsahujú: malé osvedčenie o evidencii, zelenú kartu, potvrdenie o TK a EK kontrole (ak sa vyžaduje), povinnú
  výbavu (lekárničku, trojuholník, vestu a lano), pack na opravu defektu a rezervné koleso (alebo sadu na opravu defektu).
 7. Nie každé vozidlo má pri preberaní plnú palivovú nádrž (hlavne sezónne vozidlá). Potom platí, že sa vozidlo vracia s približným stavom
  paliva ako pred prenájmom (aktuálny stav je obsiahnutý vo fotodokumentácii).
 8. Nie každé vozidlo má havarijné poistenie - to je však možné dojednať individuálne pri preberaní vozidla, pred prenájom, alebo počas
  rezervácie.

VRATNÝ DEPOZIT

 1. Vratný depozit slúži ako finančná zábezpeka počas prenájmu vozidla (mimo základnej zložky prenájmu vozidla), ktorá slúži najmä na likvidáciu: nečakaného predĺženia prenájmu, novovzniknutých poškodení vozidla, znečistenie vozidla, pokuty a škodové udalosti spôsobené prevádzkou vozidla, splatenie spoluúčasti pri náhrade škody z havarijného poistenia, náhradu škody za stratu dokladov, kľúčov a výbavy vozidla a ďalšie podobné situácie. Orientačný cenník za úkony spojené s likvidáciou škôd a situácií nájdete v sekcii poplatky.
 2. Vratný depozit sa platí najneskôr pred prenájmom vozidla v minimálnej základen výške 300€. 
 3. Výška vratného depozitu sa odvíja najmä od: a) typu vozidla, ktoré sa prenájíma, b) celkovej dĺžky prenájmu, c) cieľovej destinácie pohybu vozidla.
 4. Vratný depozit je možné uhradiť: a) prevodom na účet, b) v hotovosti pri prebratí vozidla, c) predautorizáciou (blokovaním prostriedkov) na platobnej alebo kreditnej karte pri prebratí vozidla.
 5. Vratný depozit sa štandardne vracia hneď po ukončení vozidla. Depozit môže byť zadržaný na čas nevyhnutný v prípadoch, ak: a) je podozrenie na priestupky alebo škodové udalosti spôsobené počas prenájmu, b) ak je vozidlo nadmerne znečistené, c) ak je vozidlo poškodené, d) ak je podozrenie na neoprávnený zásah do vozidla (najmä motorovej časti), e) ak je podozrenie alebo bola spáchaná s vozidlom trestná / priestupková činnosť, f) ak bola s vozidlom opakovane prekračovaná maximálna povolená rýchlosť, a pod.

Počas prenájmu vozidla

 1. O vozidlo je potrebné sa starať ako o svoje.
 2. Počas jazdy je potrebné dodržiavať všetky predpisy, vyhlášky a pravidlá cestnej premávky.
 3. Za všetky zavinené škody, pokuty a priestupky je zodpovedný nájomca (aj v prípade, ak nenahlásil iného vodiča).
 4. V prípade škodovej udalosti, nehody alebo poruchy vozidla je potrebné situáciu bezodkladne nahlásiť.
 5. Všetky vozidlá sú monitorované GPS systémom s upozornením aj na prekročenie povolenej rýchlosti.
 6.  Vozidlo je stále potrebné po jazde riadne zabezpečiť, zamknúť a parkovať podľa predpisov a pravidiel.
 7. Vozidlo odovzdávame čisté a očakávame, že sa nám čisté aj vráti (s prihliadnutím na bežné zašpinenie - prach / dážď).
Sadzobník poplatkov nielen za opakované a vysoké prekročenie rýchlosti nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Odovzdanie vozidla po prenájme

 1. Vozidlá sa štandardne po prenájme preberajú na hlavnej pobočke v Košiciach.
 2. Všetky vozidlá sa po prenájme kontrolujú: vizuálne, motoricky a technicky.
 3. Vozidlá sa odovzdávajú čisté (aby boli viditeľné prípadné poškodenia).
 4. Ak je vozidlo čisté, nepoškodené, neprekračovalo povolené rýchlosti alebo inak nájomca neporušil pravidlá - vratný depozit sa vracia v plnej výške a okamžite. V prípade predautorizácie sa po skončení prenájmu vratný depozit odblokuje z terminálu späť zákazníkovi. UPOZORNENIE: odblokovanie vratného depozitu v prípade predautorizácie trvá od 2-14 pracovných dní (podľa banky).
 5. Ak je vozidlo odovzdané zašpinené, prenajímateľ má právo na náklady nájomcu nechať vozidlo vyčistiť a obhliadku vozidla vykonať až po vyčistení neskôr.
 6. V prípade nahlásenej poruchy, škodovej udalosti alebo poškodenia vozidla má prenajímateľ právo na obhliadku vozidla pred vrátenímvratného depozitu.
 7. V prípade opakovaného prekročovania povolenej rýchlosti, neoprávneného opustenia SR, alebo podozrenia na spáchanie priestupkumôže prenajímateľ zadržať vratný depozit na dobu nevyhnutnú na prešetrenie incidentu, poprípade na ochrannú lehotu oznámenia škodovej udalosti alebo pokuty po skončení prenájmu vozidla.
 8. V prípade, že nastala počas prenájmu škodová udalosť, môže si Prenajímateľ ponechať vratný depozit na dobu nevyhnutnú na prešetrenie alebo ukončenie nahlásenej / nenahlásenej udalosti.
 9. Za všetky škody, poškodenia alebo pokuty (aj tie, ktorých oznámenie príde po skončení prenájmu) je zodpovedný nájomca.

Poškodenie vozidla po prenájme

Nahlásenie škodovej udalosti počas prenájmu
 1. Nájomca je povinný bezodkladne a bezprostredne po poškodení vozidla (zavinenom aj nezavinenom) túto skutočnosť oznámiť prenajímateľovi vozidla. Prenajímateľ s Nájomcom následne zhodnotí situáciu. 
 2. V prípade malej škody nízkeho rozsahu nepoškodzujúcu dôležité súčasti vozidla môže dokončiť prenájom vozidla podľa dohody (ak nie sú zároveň porušené žiadne dôležité technické a prevádzkové vlastnosti vozidla). 
 3. V prípade väčšej škody, alebo poškodenia dôležitých prevádzkových súčastí vozidla Prenajímateľ zhodnotí rozsah poškodenia zavineného alebo nezavineného a spolu s Nájomcom podľa vyhodnotenej situácie určí individuálne možnosti pokračovania prenájmu, resp. likvidácie poškodenia.

Likvidácia škodovej udalosti / poškodenia vozidla

 1. V prípade nezavineného poškodenia vozidla je povinný Nájomca neodkladne po vzniknutí takejto situácie upovedomiť Prenajímateľa, privolať Políciu, na mieste zabezpečiť a vykonať základné úkony spojené so škodovou udalosťou a byť súčinný a nápomocný pri riešení tejto udalosti bezprostredne po udalosti až do ukončenia likvidácie.
 2. V prípade zavineného poškodenia vozidla je povinný Nájomca neodkladne po vzniknutí takejto situácie upovedomiť Prenajímateľa, privolať Políciu, na mieste zabezpečiť a vykonať základné úkony spojené so škodovou udalosťou a byť súčinný a nápomocný pri riešení tejto udalosti bezprostredne po udalosti až do ukončenia likvidácie.
 3. V prípade zavineného poškodenia vozidla môže prenajímateľ žiadať náhradu škody spojenú s touto udalosťou až do výšky celkovej opravy vozidla vrátane náhradných dielov, práce na vozidle a ušlého zisku, počas ktorého je vozidlo mimo prevádzku a nie je možné ho prenajímať.
 4. Ak je vozidlo havarijne poistené, resp. si zákazník zakúpil prenájom s havarijným poistením, môže prenajímateľ žiadať zaplatenie výšky spoluúčasti podľa podmienok poistnej zmluvy dojednanej medzi poisťovňou a prenajímateľom. 
 5. V prípade malej škody má Nájomca možnosť likvidovať škodu aj sám na vlastné náklady po odsúhlasení 

Všeobecné informácie

 • Orientačný cenník je za predpokladu: ciest po Slovensku a maximálneho denného nájazdu podľa limitu.
 • Denný limit kilometrov do 20 dní prenájmu: 300km/deň
 • Denný limit kilometrov od 21 dní prenájmu: 200km/deň
 • Prenájom a vratný depozit sa platí pred prenájmom, resp. pred prevzatím vozidla.
 • Základná výška vratného depozitu pri štandardnom prenájme vozidla je: od 300€