Feedback

Najdôležitejší ste pre nás vy - naši zákazníci, preto nám záleží na vašom názore. Dajte nám pokojne vedieť, čo si o nás myslíte, čo vás potešilo, poprípade na čom by sme mali zapracovať. 

Každého zákazníka a každý názor si veľmi vážime.


Ďakujeme za Váš názor aj na Google


Feedback AutaKosice.sk