Hodinový prenájom dodávky

Nie každý potrebuje dodávku na 24 hodín, alebo na celý deň. Preto prinášame možnosť pri vozidlách z triedy ULTRA ECONOMY a ECONOMY. 

UPOZORNENIE: hodinový prenájom vozidla je možný iba pri nižšej vyťaženosti vozidiel v daný deň.

Cenník a podmienky prenájmu:

  • vopred sa platí vratný depozit za vozidlo vo výške 400€
  • po skončení prenájmu sa odpočítava z vratného depozitu suma za prenájom vozidla
  • prenájom vozidla sa začína: podpisom nájomnej zmluvy (preberací protokol)
  • prenájom vozidla sa končí: podpisom nájomnej zmluvy (odovzdávací protokol)
  • dostupnosť vozidla na hodinový prenájom je potrebné si vopred overiť
  • CENA: 15€ za každú začatú hodinu prenájmu vozidla
  • je potrebné, aby sa vozidlo vrátilo do konca pracovnej doby v deň prenájmu, inak bude účtovaný ďalší celý deň